सृजना तामाङ-पौष ०६,
कटुञ्जे/

रोशी गाउँपालिकाको कार्यालय कटुन्जेवेशीमा आज रोशी गाउँपालिकाको माध्यमिक विद्यालयहरुको प्रधानाध्यापकहरुको वैठक सम्पन्न भएको छ । शिक्षा शाखा प्रमुख राम बहादुर तामाङको संयोजकत्वमा बसेको बैठकले निम्न निर्णयहरु गरेको छः
१.रोशी गाउँपालिकालाई साक्षर गाउँपालिका बनाउन कक्षा ९ र १० मा अध्ययनरत विद्यार्थी परिचालन गरी १ विद्यार्थी, १ जना साक्षर अभियान सञ्चालन गर्ने,
२.रोशी गाउँपालिका स्तरीय दोस्रो त्रैमासिक परीक्षा व्यवस्थित र मर्यादित ढंगले सञ्चालन गर्ने,
३.विद्यालयको लेखा परिक्षण पौष मसान्त भित्रमा सम्पन्न गर्ने,
४.प्रदेश ३ को सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको शिक्षा विकास निर्देशनालयबाट विशेष साक्षरता अभियानका लागि मा.वि. का प्रधानाध्यापकहरु, बालकक्षा शिक्षकहरु र सामुदायिक सिकाई केन्द्रका परिचालकहरुलाई अभिमुखिकरण गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

Facebook Comments Box