माघ १७,
२०७७,काभ्रे/

रोशी गाउँपालिकाले आर्थिक बर्ष २०७७/७८ को अर्ध बार्षिक विकास निर्माणको बारेमा जानकारी गराएको छ । आठौं गाउँसभामा पालिकाले अर्ध बार्षिक रुपमा गरेका कामको जानकारी गराएको हो ।

गाउँपालिका प्रवक्ता पदम लामाले यस आर्थिक बर्षको साउन देखी पुस मसान्त सम्म भएका कामको प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको थियो । उक्त प्रतिवेदनमा गाउँपालिका भित्र ३६० योजना रहेकामा ११० योजना सम्पन्न भइसकेको, ७९ वटा निर्माणको चरणमा रहेको र १४७ वटा सम्झौता हुन बाँकी रहेको पाइएको छ । गाउँपालिकाले उपभोक्ता समिति मार्फत ३१०, ठेक्कापट्टाबाट १६ र गैसससँग साझेदारी १० योजना सञ्चालन गर्ने छ ।

गाउँपालिकाले पुस मसान्तसम्म चालु १० करोड १० लाख ६२ हजार (२८.८१ प्रतिशत) खर्च गरेको जनाएको छ । त्यस्तै सात करोड ३९ लाख ५५ हजार (२७.३६ प्रतिशत) पुँजिगत खर्च गरेको छ । पालिकामा नेपाल सरकार समानीकरण अनुदान तीन करोड आठ लाख ७३ हजार अर्थात २९.५४ प्रतिशत खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै नेपाल सरकार सर्सत अनुदान सात करोड २६ लाख ३२ हजार, प्रदेश सरकार समानीकरण अनुदान १३ लाख ८० हजार, प्रदेश बिशेष अनुदान ८४ हजार खर्च भएको देखिन्छ । प्रदेश समपुरक अनुदान २० लाख ३६ हजार, आन्तरिक तर्फ तीन करोड ४५ लाख ३० हजार, राजश्व बाँडफाँड संघ चालु दुई करोड ८० लाख सात हजार र राजश्व बाँडफाँड पूजिँगत ४२ लाख २४ हजार खर्च भएको छ ।

सभामा गाउँपालिकाले अर्ध बार्षिक रुपमा पूर्वाधार विकास, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, संस्थागत विकासमा भएका कामको जानकारी दिइएको थियो ।

Facebook Comments Box