बैशाख ७,
२०७८,काभ्रे (कटुञ्जे)/

जिल्लाको रोशी गाउँपालिकाको ५८ कार्यपालिका बैठक सम्पन्न भएको छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष डि.बि. लामाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकबले विभिन्न ८ वटा विषयमा छलफल गरेको छ ।

बैठकले स्वः मूल्यांकनको नतिजा समिक्षा तथा अनुमोदन, योजना सम्झौताको म्याद थप, पेश्की अनुगमन, आगामी आर्थिक वर्षको योजना तर्जुमा, विद्यालयको योजना अनुमगन गरी समपरीक्षण गर्ने विषयमा छलफल गरेको छ । यस्तै लक्ष्मी नारायण मा वि जग्गा खरिद, मा वि शिक्षण अनुदान र आय व्यय सम्बन्धमा छलफल गरि विभिन्न निर्णय गरेको गाउँपालिकाका प्रवक्ता पदम बहादुर लामाले जानकारी दिए ।

कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरुः
निर्णय नं १
रोशी गाउँपालिकाको स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्न गर्ने प्रयोजनार्थ प्रदेश सुशासन केन्द्र बागमति, जावलाखेल बाट सहयोग र सहजिकरण को लागी खटिएका प्रशिक्षक सुमित्रा अधिकारी र राम प्रसाद वाग्लेले मिति २०७८ बैशाख ५–८ गते सम्म ४ दिन स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्न कार्यबिधि २०७७ बमोजिम गाउँपालिकाका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु र शाखा प्रमुख कर्मचारीहरुलाई स्वमूल्याङ्नको उद्देश्य र विधिबारे जानकारी दिई प्रशिक्षित गरीएको र कार्यविधिमा उल्लेखित सूचकहरको सहयोगमा लेखाजोखा गरी प्राप्त भएको प्रारम्भिक नतिजा उपर आजको गाउँकार्यपालिकाको बैठक मा छलफल गरी उल्लेखित सूचकको स्वमूल्याङ्नबाट प्राप्त अन्तिम नतिजा / प्राप्तांक ५३.७५ लाई सुचकगत रुपमा देहाय बमोजिम विश्लेषण गरी सर्व सहमतिबाट अनुमोदन गरीएको निर्णय गरीयो ।

निर्णय नं २
सातौं गाउँसभामा उपाध्यक्ष लक्ष्मी कुमारी उप्रेती वर्तौलाले पेश गर्नुभएको वजेट वक्तव्यको बुँदा नं ५५ मा यस गा पा का उपभोक्ता समितिहरुबाट सञ्चालन हुने योजनाहरुको सम्झौता चैत्र मसान्त सम्म मात्र गर्ने गरी समय निर्धारण भएकोमा श्रावण भाद्र तथा असोजमा कोभिड १९ को कारण उपभोक्ता समिति गठन नभै सम्झौता हुन नसकेकोले मिति २०७८ बैशाख मसान्तसम्म योजना सम्झौता गर्नेगरी म्याद थप गर्ने तरपेश्की नदिने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं ३
चालु आ व मा आयोजना सञ्चालनका लागि उपभोक्ता समितिहरुलाई विभिन्न मितिमा पेश्की उपलब्ध गराईएकोमा हालसम्म पनि कार्य सम्पन्न भएको विवरण प्राप्त नभएकोले यथासिघ्र कार्य सम्पन्न गर्नको लागि उपभोक्ता समिति तथा प्राविधिकहरुलाई जानकारी गराई पेश्की फरफारकको लागि पहल गर्ने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं ४
आगामी आ व २०७८।०७९ का लागि योजना तर्जुमा गर्नका लागि देहाय अनुसारको कार्ययोजना र प्राथमिकिकरण गर्ने निर्णय गरियो । फागुन मसान्तभित्र नै श्रोत अनुमान समितिले निर्धारण गरी दिएको क्षेत्रगत सिमांकनलाई आधार मानी वडाहरुले प्राथमिकता दिने निर्णय गरियो ।

प्राथमिकता:
वहुवर्षीय रुपमा अगाढि बढाईएका देहायका आयोजनाहरुलाई आगामी आ.व.मा नै सम्पन्नको चरणमा पुर्याउने गरी वजेट विनियोजन गर्ने ।

१. गाउँपालिकाको भवन निर्माण
२. वडा कार्यालय भवनको फिनिसिङ गर्ने
३. डम्फु जिवन्त संग्राहलय निर्माण
४. औद्योगिक ग्राम निर्माण
५. खेदकुद ग्राम निर्माण
६. तिनधारे झरना निर्माणका लागि म्याचिङ
७, प्रदेश समपुरक
८. संघीय समपुरक
९. सहलगानीका आयोजनाहरु
१०. स्व मूल्यांकन कार्यविधिले तोके अनूरुपका देहायका विषयहरुः
क) ले.स.स.स. बजेट तर्जुमा
ख) एकिकृत विकास योजना निर्माण
ग) यातायात गुरुयोजना निर्माण
घ) भू उपयोग योजना निर्माण गर्ने

निर्णय नं ५
गत आ व मा विद्यालयलाई प्रदान गरिएको भौतिक पूर्वधार तर्फका कार्यक्रमहरुको अनुगमन गरी २० दिन भित्र प्रतिवेदन पेश गरी समपरिक्षण गर्न देहाय वमोजिम समिति गठन गर्ने निर्णय गरियो ।\

१) श्री लक्ष्मी कुमारी उप्रेती (वर्तौला) उपाध्यक्ष रोशी गा पा– संयोजक
२) श्री राम बहादुर तामाङ शिक्षा शाखा प्रमुख – सदस्य
३) श्री सुमित्रा पौडेल लेखा अधिकृत – सदस्य
४) सम्बन्धित वडाको वडा अध्यक्ष – सदस्य

निर्णय नं ६
जग्गा प्राप्ति ऐन अनुसार लक्ष्मी नारायण मा वि लाई आवश्यक जग्गा साविक शिखरआम्वोटे–८ का जग्गाधनी श्री चमार सिंको कित्ता नं ५०५ को क्षेत्रफल ०–१२–०–१ र कित्ता नं ५०६ को क्षेत्रफल०–१५–३–० को जग्गा खरिदका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्र.जि.अ. समक्ष आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन अनुरोध गर्ने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं ७
नेपाल सरकार शिक्षा,विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रबाट विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रमको सशर्त अनुदानको रुपमा माध्यमिक तहको शुन्य वा न्यून दरबन्दी भएको विद्यालयहरुका लागि अंग्रेजी/गणित/विज्ञान शिक्षक व्यवस्थापन गर्न रु २१,६०,०००। बजेट प्राप्त भएकोले गाउँपालिका अन्तर्गत सञ्चालित देहायका सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयहरुलाई प्रतिविद्यालय रु २,७०,०००। दरले शिक्षक नियुक्ति गरी शिक्षण सिकाइको व्यवस्था मिलाउन अनुदान रकम निकासा दिने निर्णय गरियो ।

तपसिलः
क) चेतना मावि रोशी १
ख) देवी मावि रोशी ३
ग) जोगेश्वर मावि रोशी ४
घ) भूमेस्थान मावि रोशी ५
ङ) हरिसिद्धि मावि रोशी ६
च) भिमेश्वर मावि रोशी ११
छ) जुगेश्वर मावि रोशी ११
ज) गणेश मावि रोशी १२

निर्णय नं ८
नेपाल सरकार शिक्षा,विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रबाट विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रमको सशर्त अनुदानको रुपमा दोस्रो चौमासिकमा बजेट तथा कार्यक्रम संशोधन भइ कोभिड–१९ कारण उत्पन्न परिस्थितिमा सिकाइ सहजीकरणका लागि शैक्षिक कार्यक्रमका लागि रु ४५,५१,०००। बजेट तथाकार्यक्रम प्राप्त भएकोमा गाउँपालिका अन्तर्गत सञ्चालित सामुदायिक विद्यालयहरुमा भौगोलिक विकटता र इन्टरनेटको पहुँच अभावका कारण सवै बजेट खर्च गर्न सक्ने अवस्था नरहेकोले दिवा खाजाका लागि संशोधित बजेटमा विद्यार्थी दिवा खाजा कार्यक्रममा रकम कटौती भएकोले कोभिड–१९ कारण उत्पन्न परिस्थितिमा सिकाइ सहजीकरणका लागि शैक्षिक कार्यक्रममा विनियोजन रकम मध्ये रु २०,००,०००। विद्यार्थी दिवा खाजा कार्यक्रम शीर्षकमा रकमान्तरका लागि शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा लेखि पठाउने र विद्यालयहरुलाई दिवा खाजा कार्यक्रमको अनुदान रकम निकासा दिने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं ९
यस गाउँपालिकामा हालसम्म विभिन्न श्रोत अनुमान गरिएको आय तथा व्ययको विवरण प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट पेश भयो । आय तर्फको अनुमानमा रहेको आन्तरिक श्रोतको लक्ष पूर्तिका लागि सबै कार्यपालिका सदस्यरुले पहल गर्ने निर्णय गरियो । अनुसूची संलग्न छ ।

निर्णय नं १०
(क) देहाय वमोजिमका कार्यविधिहरु स्वीकृत गर्ने निर्णय गरियो ।
१. टोल विकास संस्था (गठन तथा परिचालन) कार्यविधि २०७७
२. व्यवसाय कर सम्बन्धी कार्यविधि २०७८
(ख) देहाय वमोजिमको नियमावली स्वीकृत गरी उक्त स्थानमा रहेको खरिद नियमावली खारेज गर्ने निर्णय गरियो
१. रोशी गाउँपालिकाको सार्वजनिक खरिद नियमावली २०७८

निर्णय नं ११
यस गाउँपालिकामा सञ्चालनमा रहेका सामुदायिक विद्यालय तथा सामुदायिक क्याम्पसको भवन निर्माण गर्दा नक्सा पास शुल्क निःशुल्क गर्ने निर्णय गरियो ।

Facebook Comments Box